Vietnamesiske flytkningers minnesmerke

Many Vietnamese boat people were rescued by Norwegian ships.

 

Now it's time to honor those captains and crews who saved lives at sea.

 

 

Trang tiếng Việt:

Thuyền Nhân Na Uy

 

 

 

Takk Norge!

 

"Takk Norge" means "Thank you Norway".

 

Vietnamese refugees and their families have raised a monument to thank the sailors on Norwegian ships and the Norwegian people for saving our lives and giving us a new home.

 

Vietnamesiske flyktninger og deres familier i Norge har initiert prosjektet Vietnamesiske flyktningers minnesmerke (VFM).

 

Hensikten har vært å takke norske sjøfolk og det norske folk for å ha reddet vietnamesiske båtflyktninger på havet og tatt imot flyktningene og deres familier i Norge. I tillegg har prosjektet ønsket å minne om vietnamesiske flyktningers dristige ferd mot friheten, samt å markere flyktningenes positive bidrag til mangfoldet i Norge.

 

Prosjektgruppen har bestått av en komité for VFM som har representanter og/eller støtte fra både norsk-vietnamesisk buddhist- og katolikkorganisasjon, samt ulike organisasjoner og aktive medlemmer fra Oslo og Akershus, Hedmark, Østfold, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og andre steder.

 

 

 

 

Finansiering og gjennomføring


VFM-prosjektet ble hovedsakelig finansiert av midler samlet inn av og fra vietnamesiske flyktninger og deres familier. I tillegg fikk prosjektet støtte fra andre som støtter prosjektets formål. VFM-komitéen har arbeidet gratis slik at alle innsamlede midler brukes til selve minnesmerket, inkludert utgifter i forbindelse med konkurransen.

 

Selve minnesmerkets utforming ble resultatet av en konkurranse hvor norske billedhoggere ble invitert til å delta og modellen ble valgt av en jury med kompetent og allsidig faglig bakgrunn. Minnesmerket som ble reist, skulle reflektere prosjektets formål. I tillegg skulle det tas hensyn til estetikk og nøkternhet.

 

Plassering ved Norsk Maritimt Museum på Bygdøy

Det var tilfeldige møter mellom vietnamesiske båtflyktninger og norske skip på havet som var den viktigste grunnen til at Norge i dag har 20.000 personer med vietnamesisk opphav. For norske sjøfolk handlet redningen om å etterleve havets (uskrevne) regler og humanitære prinsipper om å redde mennesker i nød. Men for mange båtflyktninger betydde møtet en redning fra den sikre død.  

 

Norsk sjøfart har derfor en spesiell plass i båtflyktningenes hjerte. VFM-prosjektet vurderte ulike plasseringsalternativer for minnesmerket. Norsk Maritimt Museum skilte seg ut som det mest ønskede alternativet på grunn av muséets symbol for norsk sjøfart, dets attraktive beliggenhet ved sjøen og sist men ikke minst, dets kompetanse innen historien om norsk sjøfart. Norsk Maritimt Museum arrangerte i 2008 en utstilling om "Båtfolket - med havet som fluktvei" der båtfluktene fra Vietnam ble vist ved siden av liknende båtflukter fra den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

 

Vi er glade for at Norsk Maritimt Museum er villig til å ha minnesmerket plassert i deres område.

 

 

Innsamling
Innsamlingskampanjen ble satt i gang i februar 2011, og per 15. april er det samlet inn kr. 900.000 fra over 600 familier og enkeltpersoner. Totalt har det kommet inn 2 millioner kroner fra 1.400 personer og/eller familier.

 

Støtte kan sendes til
Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke
Kontonummer: 1503 17 77469
Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

Contribution can be sent to:

DnB NOR Bank
IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)
BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.859.208

kroner er samlet inn fra

1261 

familier/personer

per 11.01.2012

 

Bidrag kan sendes til:


Kontonummer:

1503 17 77469

 

Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

 

Contribution can be sent to:

Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

DnB NOR Bank
IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)
BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

 

 

 

Selve minnesmerkets utforming ble resultatet av en konkurranse hvor norske billedhoggere var invitert til å delta og modellen ble valgt av en jury med faglig bakgrunn. Billedhogger Thor Sandborg vant konkurransen og har bygget skulpturen "Sjøblomst".

 

 

Kontakt:

post@takknorge.no