Vietnamesiske flyktningers minnesmerke

Takk Norge !

 

Many Vietnamese boat people were rescued by Norwegian ships.

 

Now it's time to honor those captains and crews who saved lives at sea.

 

 

 

60 % av dem som ble reddet av norske skip reiste til Norge.

60 % of those rescued by Norwegian vessels came to Norway.

 

På 70- og 80 tallet fantes det flyktningleirer i Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Filippinene, Hongkong og andre land. Her ventet flyktningene på avreise til bosettingslandet. De fleste leirene lå avskjermet fra lokalbefolkningen og flyktningene hadde begrenset adgang til å bevege seg ut av leirene eller ta seg betalt arbeid. Mange ønsket å reise til land som USA, Canada, Frankrike og Australia der de hadde slektninger og venner, hadde studert eller bare hadde hørt om.

Hvorfor Norge?

Noen av flyktningene ble tatt imot av Norge som kvoteflyktninger uten å ha blitt reddet av norske skip. Men de fleste ble plukket opp av norske skip og fikk dermed garanti om at de kunne reise til Norge hvis de ønsket det. Naturligvis valgte mange som hadde familiemedlemmer i andre land å reise dit. Andre reiste til Norge hvor de færreste hadde særlig kjennskap til.

Veien til Norge

Noen av flyktningene kunne reise direkte til Norge, mens andre ventet i flyktningleirene. En kjent flyktningleir for de ”norske” flyktningene er Bataan på Filippinene. De fleste var i Bataan i 6 måneder. Der fantes det norske lærere som ble sendt dit for å undervise norsk språk. Den norske chargé d’affaire  på Filippinene, John Grieg, besøkte leiren en gang i måneden. Dette satte flyktningene pris på.

Noen flyktninger kom først til Oslo og ble deretter sendt til en annen bosettingskommune i Norge. Andre reiste direkte fra flyktningleiren til bosettingskommunen.

 

 

 

 

Støtte kan sendes til:


Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

Kontonummer:

1503 17 77469

 

Contribution can be sent to:

Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

DnB NOR Bank
IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)
BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

 

 

 

En kjent flyktningleir for de ”norske” flyktningene er Bataan på Filippinene. De fleste var i Bataan i 6 måneder.

 

Kontakt:

post@takknorge.no