Vietnamesiske flyktningers minnesmerke

 

 

Many Vietnamese boat people were rescued by Norwegian ships.

 

Now it's time to honor those captains and crews who saved lives at sea.

 

 

 

Litteratur om båtflyktninger og Vietnam:

 

Båtflyktninger i Norge

 

Longva, Anh Nga. Etnisk organisering blant vietnamesiske flyktninger. Bokkapittel i Woon, Long Litt. Fellesskap til besvær? Universitetsforlaget 1992.

Knudsen, John Chr. Hjelpeapparat, flyktninger og livsløp. Utgitt av Statens flyktningesekretariat 1986.

Knudsen, John Chr. Capricious world. Vietnamese life journeys.  Lit Verlag 2005.

Akman, Haci. Landflyktighet. En etnologisk undersøkelse av vietnamesiske flyktninger i eksil. Bergen 1993.

Lie, Benedicte (2004): Fakta om ti innvandrergrupper i Norge. Rapporter 14/2004. SSB.

Torolf Elster. Verden brenner. Om jordens flyktninger. Aschehoug 1985.

 

Båtflyktningenes egen beretning

Skaadel Ellen (red), Fuglen som sluttet å synge, Luther Forlag 1984 Oslo.

Nam Le. Båten. Vintage; Reprint edition (August 11, 2009). Novellesamling, oversatt til svensk. Omtalt i Aftenposten, Han revitaliserer novellen

Kim Thuy. Ru. Perleblekk forlag 2011. Nylig oversatt til norsk av Heidi Grinde.

DN.se skriver: ”Debutromanen ”Ru” för vilken hon tilldelats det kanadensiska priset Governor General’s Award samt det franska Grand Prix RTL-Lire. Romanen är en rad berättelser om släktingar, vänner, upplevelser och minnen från flykten från Vietnam och den första tiden i Kanada.”

 

Båtflyktninger generelt

Om skipet Cap Anamur: http://www.youtube.com/watch?v=ONeTlKwVD2k

FNs høykommissær for flyktninger. State of the World's Refugees, 1 January 2000. Chapter 4: Flight from Indochina.

 

Om Vietnam og Vietnamkrigen

Khang Ngoc Nguyen og Thong Van Ta. Vietnamisering 2.0. Kronikk i Aftenposten.

Andrew Wiest (Editor) og andre. America and the Vietnam War: Re-examining the Culture and History of a Generation. Routledge 2009.

Andrew Wiest (Editor), Michael Doidge. Triumph Revisited: Historians Battle for the Vietnam War. Routledge; 1 edition (April 21, 2010)

Jamieson, Neil L. Understanding Vietnam. University of California Press (March 10, 1995)

Internett: http://vietnamkrigen.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

 

"Jeg har opplevd nordmenns skepsis. Jeg har opplevd tynn og elendig organisert morsmålsundervisning. Og vi har ennå ikke vært villige til å tilby førstegenerasjonen jobb eller god nok norskopplæring! "

 

Berit Berg, NTNU Samfunnsforskning

 

 

 

 

"I 1982 kom Mai Anh Thi Lê til Norge som sju år gammel vietnamesisk båtflyktning. Nå er hun senioringeniør og et eksempel på at Statsbygg er preget av mangfold."

 

Kontakt:

post@takknorge.no