Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Takk Norge !

 

Many Vietnamese boat people were rescued by Norwegian ships.

 

Now it's time to honor those captains and crews who saved lives at sea.

 

 

 

Det finnes i dag ca. 20.000 personer med vietnamesisk bakgrunn i Norge, hvorav ca. 13.000 er født i Vietnam og 7.000 født i Norge.

 

 

Over 10.000 personer kom til Norge som flyktninger, hvorav over 6.000 som ”hovedflyktning” og andre gjennom gjenforening med ”hovedflyktning”.[1]

 

Den store flyktningestrømmen fra Vietnam fant sted i perioden 1978 – 1982 da flyktningene ble plukket opp av norske skip.

 

Norsk-vietnameserne bor stort sett i større kommuner, se figuren. Kilde: http://www.ssb.no/emner/02/01/10/innvbef/tab-2010-04-29-10.html

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjonen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de fleste vietnamesere i førstegenerasjon har bodd i Norge i over ti år, over 90 % har norsk statsborgerskap. Norsk-vietnameseren har inntekt over gjennomsnittet blant  innvandrere. De ung har høy utdanningsdeltakelse.


 
 

[1] Basert på tall fra SSB: Lie, Benedicte (2004): Fakta om ti innvandrergrupper i Norge. Rapporter 14/2004. Statistisk sentralbyrå. Se også http://www.ssb.no/emner/00/00/10/innvandring/

 

 

 

 

 

 

Støtte kan sendes til:


Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

Kontonummer:

1503 17 77469

 

Contribution can be sent to:

Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke

Vadumveien øst 23, 3159 Melsomvik, Norway

 

DnB NOR Bank
IBAN: NO29 1503 1777469 (International Bank Account Number)
BIC: DNBANOKKXXX (Bank Identifier Code)

 

 

 

De fleste vietnamesere i førstegenerasjon har bodd i Norge i over ti år, over 90 % har norsk statsborgerskap.

 

Kontakt:

post@takknorge.no