Vietnamesiske flyktningers minnesmerke

 

Båtflyktningene flyktet ikke fra Vietnamkrigen, men fra freden som kom etter krigens slutt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altfor mye av litteraturen om Vietnamkrigen fokuserer på USA” (Geir Lundestad 2010: 99)

 

Vi kan ikke skrive om båtflyktningene uten å nevne Vietnamkrigen, selv om de fleste flyktningene forlot landet etter krigens slutt.

Vietnamkrigen endte den 30. april 1975 etter at Sør-Vietnam hadde kapitulert og nordvietnameserne overtok makten. Konflikten hadde startet 20 år tidligere da Vietnam ble delt i to i 1954: kommunistene i Nord og ikke-kommunister i Sør, på samme måte som i Korea. Ca. 80.000 kommunisttilhengere forlot Sør-Vietnam og reiste nordover, mens en million nordvietnamesere dro sørover i 1954-55.

Det finnes mange måter å se krigen på. Vi har valgt følgende definisjon:

Vietnamkrigen (1955-1975) kan ses på som en borgerkrig mellom to vietnamesiske visjoner for landets fremtid. Disse visjonene ble hovedsakelig basert på nordlige versus sørlige perspektiver på ideologi, økonomi, samfunn og politikk. Nordvietnameserne valgte en sosialistisk/kommunistisk samfunnsmodell, mens sørvietnameserne prøvde å bygge opp et alternativ til kommunismen, med et mer liberalt grunnsyn. Krigen startet da Nord-Vietnam mente at det sørvietnamesiske regimet skulle styrtes og landet skulle gjenforenes, og sendte soldater fra Nord til Sør.

Verken Nord- eller Sør-Vietnam kunne ha ført krig i et så stort omfang uten massiv hjelp fra stormaktene. Disse deltok i konflikten for å ivareta sine globale interesser, og krigens utfall var resultatet av deres engasjement.

Det finnes mye litteratur om Vietnamkrigen. Men ”altfor mye av litteraturen om Vietnamkrigen fokuserer på USA”, hevder professor Geir Lundestad i sin bok om internasjonal politikk (Lundestad 2010: 99) (1).

Fokuset på USA gjør at man overser de vietnamesiske aktørene fra både nord og sør. I virkeligheten betalte begge sider i Vietnam en høy pris for krigen. Se figur: Antall falne og skadede soldater i Vietnamrkrigen.

Riktignok spilte USA en viktig rolle i Vietnamkrigen. Men ved å fokusere på USA skriver historiebøkene om amerikanernes interesser, handlinger og konsekvensene av dem. De fleste historiebøkene nevner i detalj antall tonn bomber som ble sluppet i landet. Men vi finner ingen historiebøker som i særlig grad tar opp sørvietnamesernes handlinger, tanker og følelser under og etter krigen. Ofte gjengir historiebøkene et karikaturbilde av Sør-Vietnam som amerikanske soldater og journalister, med sine fordommer og sitt etnosentriske syn, har levert i media. Dette synes vi er urettferdig.

 

Les mer om Vietnamkrigen på norsk:

Engelsk-språklig litteratur om Vietnamkrigen:1. Lundestad, Geir. Øst, Vest, Nord, Sør. Universitetsforlaget 2010

 

 

 

 

Vietnamkrigen (1955-1975) kan ses på som en borgerkrig mellom to vietnamesiske visjoner for landets fremtid. Disse visjonene ble hovedsakelig basert på nordlige versus sørlige perspektiver på ideologi, økonomi, samfunn og politikk.

 

 

Kontakt:

post@takknorge.no